Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

ПриватБанк розвиватиме в Україні доступну іпотеку разом з ДІУ

ПриватБанк підписав меморандум про співробітництво в сфері іпотечного кредитування та лізингу житла з Державною іпотечною установою, що дозволить банку активізувати впровадження програм доступного кредитування житла. Як повідомив керівник напрямку «Споживче кредитування» ПриватБанку Андрій Ковтун, співробітництво найбільшого банку з ДІУ дає можливість впровадити нові сучасні програми забезпечення житлом українців, насамперед військовослужбовців, за рахунок поєднання передових технологій банку та можливостей стимулювання доступної іпотеки з боку держави.

«Сьогодні ми разом прагнемо якнайшвидше відновити в країні іпотечне кредитування на базі світового досвіду, нових можливостей та технологій, що є в банку, – відзначив Андрій Ковтун. – Активне залучення фінансування за допомогою наших партнерів ДІУ та держави допоможе створити простий та доступний лізинговий механізм фінансування будівництва нового житла для громадян, передусім для тих, хто захищає країну та потребує покращення житлових умов для своїх родин».

Зокрема, меморандум банку та ДІУ передбачає, що банк зможе виступати як первинним іпотечним кредитором з надання довгострокових іпотечних кредитів, так і уповноваженим агентом ДІУ в разі забезпечення громадян житлом. Зі свого боку, Державна іпотечна установа сприятиме залученню фінансування на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках шляхом випуску цінних паперів ДІУ, у тому числі з додатковим забезпеченням у вигляді державних гарантій і спільних програм з іпотечного кредитування та лізингу житла.

ПриватБанк будет развивать в Украине доступную ипотеку совместно с ГИУ

ПриватБанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с Государственным ипотечным учреждением, что позволит банку активизировать внедрение программ доступного кредитования жилья. Как сообщил руководитель направления «Потребительское кредитование» ПриватБанка Андрей Ковтун, сотрудничество крупнейшего банка с ГИУ дает возможность внедрить новые современные программы обеспечения жильем украинцев, прежде всего военнослужащих, за счет сочетания передовых технологий банка и возможностей стимулирования доступной ипотеки со стороны государства.

«Сегодня мы вместе стремимся как можно скорее восстановить в стране ипотечное кредитование на базе мирового опыта, новых возможностей и технологий, которые есть у банка, – отметил Андрей Ковтун. – Активное привлечение финансирования с помощью наших партнеров ГИУ и государства поможет создать простой и доступный лизинговый механизм финансирования строительства нового жилья для граждан, прежде всего для тех, кто защищает страну и нуждается в улучшении жилищных условий для своих семей».

В частности, меморандум банка и ГИУ предполагает, что банк сможет выступать как первичным ипотечным кредитором по предоставлению долгосрочных ипотечных кредитов, так и уполномоченным агентом ГИУ при обеспечении граждан жильем. Со своей стороны, Государственное ипотечное учреждение будет способствовать привлечению финансирования на внутреннем и внешнем финансовых рынках путем выпуска ценных бумаг ГИУ, в том числе с дополнительным обеспечением в виде государственных гарантий и совместных программ по ипотечному кредитованию и лизингу жилья.

Довідка:

ПриватБанк – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. Сьогодні банк обслуговує 13,7 млн індивідуальних клієнтів, 619 тис. корпоративних клієнтів, 610 тис. приватних підприємців. Капітал банківської групи ПриватБанку за підсумками 2015 року становить 29,045 млрд грн, активи – 247,934 млрд грн.  Консолідований прибуток ПриватБанку за підсумками 2015 року зріс на 11,4% і становить 275 млн грн. Послугами ПриватБанку користуються 48,4% клієнтів банків, а для кожного третього українця (39,3% опитаних) ПриватБанк є основним банком.

У Херсонській області ПриватБанк обслуговує понад 512000 індивідуальних клієнтів,

15983 юридичні особи та приватні підприємці, працює 188 банкоматів, 360 терміналів самообслуговування та 76 відділень. Додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті банку pb.ua .